magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban