koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban