japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
目次
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
統計の一覧
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
表の一覧
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
付録
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
用語解説
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
参考文献一覧
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban