francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban