angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban