török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban