román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban