orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban