olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban