magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban