lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban