koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban