japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
目次
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
統計の一覧
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
表の一覧
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
付録
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
用語解説
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
参考文献一覧
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban