holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Inhoudsopgave
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Afbeeldingenlijst
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Tabellenlijst
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Bijlage
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Verklarende woordenlijst
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Register
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban