francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban