dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Indholdsfortegnelse
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Figuroversigt
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Tabelliste
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Appendiks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Ordliste
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban