cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Πίνακας Περιεχομένων
Obsah
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Παράρτημα
Příloha
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Γλωσσάριο
Glosář
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Βιβλιογραφία
Seznam pramenů/Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Ευρετήριο
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban