thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
ตารางเนื้อหา
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
ลิสต์ตัวเลข
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
ลิสต์ตาราง
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
ภาคผนวก
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
อภิธานศัพท์
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
บรรณานุกรม
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
ตัวบ่งชี้
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban