török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban