spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban