magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban