lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban