koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban