kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
目录
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
图表目录
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
数表目录
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
附录
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
术语表
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
参考书目
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban