görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban