eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Table des matières
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Liste des figures
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Liste des tables
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Annexe
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossaire
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliographie
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban