svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban