orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban