olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban