német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban