magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban