lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban