koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban