holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Inhoudsopgave
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Afbeeldingenlijst
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Tabellenlijst
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Bijlage
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Verklarende woordenlijst
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Register
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban