görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban