francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban