dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Indholdsfortegnelse
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
Figuroversigt
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
Tabelliste
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Appendiks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Ordliste
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban