angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Enhavtabelo
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Listo de Figuroj
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Listo de Tabloj
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Apendico
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosaro
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografio
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indekso
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban