spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indholdsfortegnelse
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figuroversigt
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabelliste
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendiks
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Ordliste
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografi
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban