orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indholdsfortegnelse
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figuroversigt
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabelliste
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendiks
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Ordliste
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografi
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban