német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Indholdsfortegnelse
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Figuroversigt
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabelliste
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Appendiks
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Ordliste
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografi
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban