orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Obsah
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Seznam hodnot
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Seznam tabulek
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Příloha
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosář
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Seznam pramenů/Bibliografie
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban