magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Obsah
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Seznam hodnot
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Seznam tabulek
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Příloha
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosář
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban