lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Obsah
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Seznam hodnot
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Seznam tabulek
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Příloha
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosář
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban