holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Obsah
Inhoudsopgave
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Seznam hodnot
Afbeeldingenlijst
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Seznam tabulek
Tabellenlijst
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Příloha
Bijlage
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosář
Verklarende woordenlijst
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Register
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban