görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Obsah
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Seznam hodnot
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Seznam tabulek
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Příloha
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glosář
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Seznam pramenů/Bibliografie
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban