orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

فهرس المحتويات
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
قائمة الأشكال
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
قائمة الجداول
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ملحق
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
مسرد المصطلحات
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
ببليوغرافيا
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
فهرس الموضوعات
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban