magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

فهرس المحتويات
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
قائمة الأشكال
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
قائمة الجداول
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ملحق
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
مسرد المصطلحات
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
ببليوغرافيا
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
فهرس الموضوعات
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban