koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

فهرس المحتويات
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
قائمة الأشكال
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
قائمة الجداول
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ملحق
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
مسرد المصطلحات
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
ببليوغرافيا
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
فهرس الموضوعات
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban