francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

فهرس المحتويات
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
قائمة الأشكال
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
قائمة الجداول
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
ملحق
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
مسرد المصطلحات
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
ببليوغرافيا
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
فهرس الموضوعات
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban